СОЦІАЛЬНА РОБОТА

   

 Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», керуючись законами та іншими нормативно-правовими актами, велику увагу приділяє окремим категоріям громадян, які потребують соціальної опіки (сироти, напівсироти, інваліди, студенти-батьки, особи з малозабезпечених родин, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). Не залишаються поза увагою і студенти, які потребують матеріальної допомоги на лікування, на поховання померлих батьків, одноразової матеріальної допомоги по народженню дитини, особи з багатодітних родин. Також з метою підвищення життєвого рівня та заохочення студентів-відмінників, спортсменів, учасників студентського наукового товариства, переможців олімпіад і спортивних змагань різних рівнів, студентів-активістів громадського й культурно-масового життя університету, які навчаються за державним замовленням.

Соціальний захист


Comments:

Leave a Comment