ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

   

Призначення і виплата стипендії студентам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» регулюється Порядком призначення і виплати стипендії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №822 від 12.07.04 р.

Дитиною-сиротою є дитина, у якої померли чи загинули батьки (ст. 1 Закону від 13.01.05 р. №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

Особам із числа дітей-сиріт є особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки.

Діти, позбавлені батьківського піклування, – діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.

Студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів забезпечуються безоплатно продуктами харчування, одягом, взуттям і м’яким інвентарем за нормами, установленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

 Особам, із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання закладу надається щорічна допомога дляпридбання навчальної літератури (урегульовано пп. 1 п. 13 постанови КМУ від 05.04.94 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування») в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій (абзац п’ятий ст. 8 Закону №2342). Її  виплата здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Цю допомогу отримують (ст. 1 згаданого Закону):

·        особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки;

·        особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Зверніть увагу: діти-сироти, які перебувають під піклуванням (до 18 років), не належать до зазначеної категорії осіб, отже, й допомога на придбання навчальної літератури їм не виплачується.