Порядок поселення в студентський гуртожиток

державного вищого навчального закладу

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди”.

 

1.Порядок поселення студентів першого курсу.

1.1. Після  оголошення  наказу  про  зарахування  абітурієнтів  до  університету,  студент пише  на  імיя ректора  заяву  встановленого  зразка,  подає  її  до  деканату.

1.2. Проводить  оплату  вартості  проживання  в  гуртожитку  за  рік.

1.3. Подає  в  деканат  касовий  чек  про  оплату  і  оформляє  “Договір про найм житла в студентському гуртожитку  і  взаємну  відповідальність”  та  отримує  ордер  на  право  проживання  в  гуртожитку. В  ордері  вказується:  номер,  прізвище,  імיя,  по  батькові,  факультет,  курс,  група,  гуртожиток, кімната,  дата  видачі.  На ордері  мають  бути:  кутовий  штамп  деканату,  підпис декана факультету,  печатка еканату.  Номер  “Договору  про  найм  житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність”  і  ордеру  ідентичні.

1.4. Студент особисто проходить медичний огляд. Для цього до медпункту надається:

 • результат проходження флюорографії, дійсний терміном не більше року;
 • результат аналізу крові на РВ з висновком лікаря-дерматолога, дійсний терміном не більше 10 діб. Підтвердження – штамп медпункту з датою огляду, підписом лікаря

 

Попередження: студенти, які не пройшли медичний огляд, в гуртожиток для поселення  не  допускаються!

1.5. Студент  проходить  інструктаж  з  техніки  безпеки  і  пожежної  безпеки  в  спеціаліста з охорони праці.  Підтвердження  –  запис з піписом спеціаліста на зворотній стороні.

 • Студент реєструє ордер і підписує “Договір про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність” в профспілковому комітеті університету. Підтвердженням є підпис і печатка голови профспілкового комітету на ордері і ”Договорі про найм житла…”.
 • Студент здає ордер і “Договір про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність” коменданту гуртожитку. Для цього подає:
 • паспорт, військовозобов’язані студенти документ про військовий облік;
 • ордер, завірений: підписом декана та круглою печаткою деканату,

підписом та круглою печаткою профспілкового комітету,

підписом та печаткою медпункту,

підписом спеціаліста з охорони праці;

 • касовий чек, про оплату вартості проживання в гуртожитку за рік;
 • дві фотокартки 6 х 4 ;
 • заповнює “Анкету мешканця гуртожитку” – для тих, хто поселяється вперше.
 • Отримує перепустку на право входу в гуртожиток.

Поселення безпосередньо в кімнату проводится старостою поверху з оформленням

записів в паспорт кімнати, та “Список студентів проживаючих в кімнатах поверху”.

Попередження:

1. Вхід в гуртожиток дозволяється тільки при наявності діючої перепустки

2.Студенти, які до 10 вересня  без поважних причин не здали ордер коменданту, позбавляються місця в гуртожитку за порушення “Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках…”.

 2. Порядок поселення студентів другого – шостого курсу.

2.1. Студент в період з 15 травня по 10 червня пише на імיя ректора заяву встановленого зразка, особисто підписує її у старости свого поверху, старости гуртожитку, коменданта гуртожитку, соціально-гуманітарному відділі, подає її до деканату.

Студенти, які проживають в гуртожитку, але не написали заяву у вказаний період позбавляються місця в гуртожитку на наступний навчальний рік.

При підписанні заяви у коменданта  гуртожитку, студент під власний підпис ознайомлюється з “Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, “Порядком поселення в студентські гуртожитки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди,” Наказом ректора №125 “Про заборону тютюнопаління, вживання спиртних напоїв,” правилами пожежної безпеки, техніки безпеки при користуванні електропобутовими та газовими приладами.

2.2. Проводить оплату вартості проживання в гуртожитку за рік.

2.3. Подає в деканат касовий чек про оплату і оформляє “Договір про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність” та отримує ордер на право проживання в гуртожитку. В ордері вказується: номер, прізвище, імיя, по батькові, факультет, курс, група, гуртожиток, кімната, дата видачі. На ордері мають бути: кутовий штамп деканату, підпис декана факультету, печатка деканату. Номер ордеру і договору ідентичні.

При вибутті з гуртожитку на літні канікули студент повинен звільнити кімнату, здати майно, одержане ним для особистого користування та місце в кімнаті і отримати у коменданта гуртожитку письмове підтвердження. Мешканець що залишає кімнату останнім здає кімнату коменданту. Не виконання цієї вимоги – позбавляє місця в гуртожитку.

2.4. Студент особисто проходить в медпункті медичний огляд. Для цього до медпункту надається:

– результат проходження флюорографії – дійсний терміном не більше року;

-результат аналізу крові на РВ з висновком лікаря-дерматолога – дійсний терміном не більше 10 діб. Підтвердження – штамп медпункту та підпис лікаря

 Попередження: студенти, які не пройшли медичний огляд, в гуртожиток для поселення не допускаються!

2.5. Студент проходить інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки в спеціаліста з охорони праці. Підтвердження – запис з підписом на звороті ордеру.

2.6. Студент реєструє ордер і підписує “Договір про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність” в профспілковому комітеті університету. Підтвердженням є підпис і печатка голови профспілкового комітету на ордері і “ Договорі про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність”.

2.7. Студент здає ордер і “Договір про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність” коменданту гуртожитку. Для цього подає:

 • паспорт, військовозобов’язані студенти додатково – документ про військовий облік;
 • ордер, завірений: підписом декана, штампом та круглою печаткою деканату,

підписом та круглою печаткою профспілкового комітету,

підписом та печаткою медпункту,

підписом спеціаліста з охорони праці;

 • касовий чек про оплату вартості проживання в гуртожитку за рік;
 • дві фотокартки 6 х 4 ;
 • заповнює Анкету мешканця гуртожитку” – для тих, хто поселяється вперше.

2.8. Отримує перепустку на право входу в гуртожиток.

2.9. Поселення безпосередньо в кімнату проводится старостою поверху з оформленням

записів в паспорт кімнати, та “Список студентів проживаючих в кімнатах поверху”.

Попередження:

1. Вхід в гуртожиток дозволяється тільки при наявності

діючої перепустки

2. Студенти, які до 10 вересня без поважних причин не здали ордер коменданту, виселяються з гуртожитку за порушення “Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках…”.

 3. Порядок поселення викладачів.

 Проживання працівників навчального закладу здійснюється, як виняток, і дозволу центрального органу виконавчої влади,якому підпорядкований ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”

3.1. Викладач, що проживає в гуртожитку в період з 15 по 30 травня подає на ім’я рекора заяву встановленого зразка. Прийняття рішення про поселення узгоджується з профспілковим комітетом.

3.2. Профспілковий комітет з 10 по 20 червня видає викладачу оформлений ордер. Термін дії ордера один  навчальний рік до 1 липня.В ордері вказується прізвище, ім’я, по батькові, номер кімнати, склад сім’ї, дата і номер протоколу, дата видачі, термін, на який поселяється викладач. Ордер завіряється підписом та печаткою голови профспілкового комітету. В ордері вказується номер, дата видачі ,прізвище, ім’я, по батькові викладача, прізвище та ім’я членів сім’ї’ загальна кількість чоловік в сім’ї,

3.3. На підставі отриманого ордера викладач оформляє в бухгалтерії заяву на щомісячне вирахування вартості проживання в гуртожитку із заробітної плати, “Договір найму житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність” і здає ордер та договір на підпис ректору.

3.4. Підписані ректором ордер та “Договір найму житла в студентському гуртожиткуі взаємну відповідальність” викладач  здає коменданту гуртожитку.

ПРИМІТКИ: Заключений з адміністрацією “Договір найму житла в студентському гуртожиткуі взаємну відповідальність” та оформлений і підписаний ректором, головою профспілкового комітету ордер є підставою для поселення викладача і членів його родини комендантом гуртожитку  в кімнату гуртожитка, та реєстрації місця проживання в паспортному столі.